Tatuering - Fakta och information om Tatuering


Medicinsk tatuering

Medicinsk tatuering

En medicinsk tatuering är en tatuering som görs för att dölja t.ex. ärr eller partiera av kroppen som blivit hårlösa efter en olycka eller sjukdom. Den medicinska tatueringen är en del av den rekonstruktiva kirurgin som syftar till att försöka återskapa utseende på en skadad eller vanställd del av kroppen.

De medicinska tatueringar som kan göras självständigt eller tillsammans med annan kirurgisk rekonstruktion är:

  • Tatuering av vårtgårdar
  • Minska synligheten av hårlösa partier av kroppen
  • Dölja ärrvävnad